بسته‌ی اینستاگرامی مناسبت‌های مذهبی برای نیمه‌ی اول سال 96 (فروردین تا شهریور)، شامل 75 تصویر آماده شده است تا آندسته از دوستان که خود مایل به مدیریت شبکه های اجتماعی هستند براحتی و تنها با جایگزین کردن عنوان یا لوگوی کسب و کار خود، تصویری جذاب و حرفه ای برای نشر در شبکه های اجتماعی اختصاصی خود داشته باشند. این بسته شامل 25 مناسبت میباشد که برای هر مناسبت بطور متوسط 3 تصویر اماده شده است تا حق انتخاب براساس سلیقه وجود داشته باشد.

Isometricockup

ادامه مطلب...