همیشه تعداد پست ایده آل برای شبکه های اجتماعی، دغدغه ی مدیران شبکه های اجتماعی بوده، هست و نخواهد بود! چرا که دانانگار با تحقیق در رابطه با این موضوع، اینفوگرافیک زیر را برای رفع این مشکل طراحی و در اختیار عموم قرارداده است.